Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Konstrukce R4

Je dána kružnice k(S;3cm) a bod P, pro který platí ISPI=4cm. Sestrojte všechny rovnostranné trojúhelníky ABC , pro které je kružnice k kružnicí vepsanou a bod P leží na jedné ze stran. 2 řešení