Monge-projekció - Sík és egyenes döféspontja

Szerző:
Pék Johanna
Témák:
Geometria
Adott egy egyenes és egy sík nyomvonalaival. Szerkessze meg a sík és az egyenes döféspontját! A megoldáshoz itt első fedőegyenest alkalmazunk, amely az egyenes első vetítősíkjában van. Mozgatható az egyenes és pontja, továbbá a sík mindkét nyomvonala a sárga pontok segítségével.