7.1 Teooria test

Mood on ...

Check all that apply

Millise alljärgneva valemiga saab leida aritmeetilist keskmist?

Check all that apply

Mediaan on ...

Check all that apply

Diagramm 1

Diagramm 1-l on kujutatud ...

Check all that apply

Aritmeetiline keskmine on ...

Check all that apply

Diagramm 2

Diagramm 2-l on kujutatud ...

Check all that apply

Millise arvurea mediaan on 17?

Check all that apply

Valemiga saab leida...

Check all that apply

Diagramm 3

Diagramm 3-l on kujutatud ...

Check all that apply

Millise arvurea aritmeetiline keskmine on 10?

Check all that apply

Sündmuse tõenäosus on ...

Check all that apply

Millise arvurea mood on 5?

Check all that apply