Den eksponentielle funktion

[i]g[/i]([i]x[/i]) er en eksponentiel funktion, hvis graf går gennem [i]A[/i] og [i]B[/i]. Aflæs punkternes koordinater, beregn parametrene og indtast dem i input boxene. Er beregningen rigtig, bliver grafen rød. Og du vil se, at punkterne ligger på grafen.