y=f(x)= ax²+bx +c = 0

Författare/skapare:
wedrawde
Område(n):
Parabel
Vi undersöker en parabel med parametrarna a,b och c. Flytta på kontrollerna och se hur de påverkar parabelns form.
Gjord för åk 9 av E.Krogius i Hfrs Uppgifter 1) Pröva att låta b=0 och variera a och c. Vad händer ? 2) Titta hur man räknar ut nollställena med det vertikala skjutreglaget. 3) Sätt på trace för toppen och försök lista ut vilken kurva som ritas ut om man bara varierar en av parametrarna a,b och c.