Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Najkrajša pot - ekstremalni problem

A in B sta dve  točki na isti strani premice. Določite točko X na premici tako, da je vsota razdalj od A do X in od X do B minimalna. V realnem življenju lahko rečemo, da je premica železniška proga, medtem ko sta točki A in B mesti. Načrtovalci želijo določiti kraj (točko X), kjer bodo zgradili železniška postajo, tako da bo najkrajša skupna dolžina cest, s katerimi bosta mesta povezana s postajo. V nalogi bomo pomagali poštarju pri dostavi paketov!

A in B sta dve točki na isti strani premice. Določite točko X na premici tako, da je vsota razdalj od A do X in od X do B minimalna. V realnem življenju lahko rečemo, da je premica železniška proga, medtem ko sta točki A in B mesti. Načrtovalci želijo do