Sekant

Forfatter
user26376_1
Eksempel på tangent
1. Hvordan kan den grønne linjes hældning udregnes ud fra og ? 2. Prøv at trække i skyderen. Hvad sker der? 3. Den grønne linje kaldes en sekant. Klik på knappen ”Tangent i A”. Hvordan får I sekanten til at nærme sig tangenten? 4. Forsøg ud fra jeres svar i 1 og 3 at finde en tilnærmelsesvis værdi for tangentens hældning!