สามเหลี่ยมพีธาโกรัส (Pythagoras Triangles)

สื่อฝึกคำนวณหา ความยาวของด้านสามเหลี่ยมมุมฉาก

Information: สามเหลี่ยมพีธาโกรัส (Pythagoras Triangles)