Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Altura de la piràmide quadrangular d'altura igual a la aresta bàsica en funció de la capacitat de la piràmide.

Grafica de la funció que relaciona la altura amb la capacitat en  piràmides quadrangulars d'altura igual a l'aresta bàsica. Punt lliscant v= volum en cc