Demonstrasjon av addisjon av hele tall på tallinjen

Her skal dere utforske hvordan [b]addisjon[/b] med [i]positive[/i] og [i]negative[/i] tall fungerer.

[b]Oppgaver:[/b] [b]1)[/b] Dra i [i]gliderne[/i] for å endre verdiene til tallene. [b]2)[/b] Hva skjer når du... [list=1] [*][b]Adderer[/b] et [i]positivt[/i] tall? [*][b]Adderer[/b] et [i]negativt[/i] tall? [/list]