S végül ... (21.)

Ha valaki beleolvasott a korábbiakba, az láthatja, hogy sok probléma nincs rendesen megoldva. Több esetben még a sejtésekig sem jutottunk el. Sok az elvarratlan szál, a le nem ütött magas labda. Ennek a legtöbb esetben az az oka, hogy a szerző eddig jutott a probléma megoldása felé vezető úton, és - egyelőre - nem találja a továbblépés irányát. Remélhető, hogy az olvasók között lesz olyan, aki el tud varrni egy elvarratlan szálat, le tud ütni egy feldobott magas labdát. Ha igen, akkor abból készülhetne új anyag. Egy bátor, pesszimista avagy realista szerző ide most az írná, hogy aki idáig eljutott, az jelentkezzen egy üveg jaffa szörpért, Erre itt bátorság, pesszimizmus és realizmus hiányában nem kerül sor. Néhány remény megfogalmazása marad még hátra:
  1. Az itt leírtak alapján (is) látható hogy a különböző geometriák egymás melletti tanításának van helye a közoktatásban.
  2. Látható az is, hogy ez az együtt tanítás nem igényel a diákoktól nagyobb szellemi energiát. (A tanároktól annál inkább.)
  3. Leszűrhető az előzőek alapján, hogy az együttes tárgyalása a különböző geometriáknak nem igényel sokkal több időt.
  4. Megfigyelhető az is, hogy ebben az oktatási koncepcióban sok szellemi élmény vár tanárra és diákra egyaránt.
  5. Az is látható, hogy az itt leírtakon kívül sok kiaknázatlan szakmai és metodikai lehetőség vár a kreatív tanárokra.
Ha valaki ezek után azt mondja, hogy a kibicnek semmi sem drága, akkor lényegében igaza van. De nem teljesen (lásd. Több igazság létezik.), mert minimális oktatási tapasztalat áll az itt leírtak mögött. És ezek a tapasztalatok nem kedvezőtlenek.
Aki kevesli az itt található problémákat, kereshet itt is.

Köszönetnyilvánítás

A szerző köszönettel - és esetleg néhány pohár jaffa szörppel - tartozik Dr. Szilassi Lajos tanár úrnak - többek között - az alábbiak miatt:
  1. Ő készítette, és bocsátotta rendelkezésre az alkalmazott GeoGebrás modelleket.
  2. A vele való levelezés alapján született, és szilárdult meg az a meggyőződés a szerzőben, hogy a nemeuklideszi geometriáknak helye van a közoktatásban.
  3. Arányos, nem fizikai kényszert alkalmazva ő érte el, hogy a - fent említett - meggyőződés elképzeléssé érett és publikálásra került.
  4. Ötleteivel, javaslataival, tanácsaival segítette a - nemeuklideszi geometriában (is) kissé járatlan - szerzőt.