Str. 127 cv. A-2

Popíšeme si, jak se přenese úhel α. 1. Sestrojíme kružnici d o libovolném poloměru. Já jsem zvolila 1,5 cm. d, d(A, r = 1,5 cm) 2. Tuto kružnici sestrojíme ještě jednou, tentokrát se středem v bodě A. Pojmenujeme si jí e. e, e(A´, r = 1,5 cm) 3. Tam, kde se protla ramena úhlu s kružnicemi vzniknou 3 body, které popíšeme I, J, K. 4. Úsečkou f si spojíme body I a J. 5. Sestrojíme kružnici g v bodě K o poloměru f. g, g(K, r = f cm) 6. Tam, kde se protnou kružnice e, g, vznikne bod L. 7. Nyní sestrojíme polopřímku AL a vyznačíme přenesený úhel.