Приклад 2

Нехай оріентовний граф G вказаний нижче задае відношення R: G(R). Які властивості відношень?
Розв'язання:[br]Відношення R визначаеться на множені V = [math]\opencurlybrace[/math] a, b, c, d, e, f[math]\closecurlybrace[/math] елементів вершин графа V =6. Властивості відношення:[br]а) не є рефлексивним, так як відсутній наприклад, a R a, b R b;[br]б) не є антирефлексивним, оскільки має місце с R с, b R b;[br]в) не є симетричним, так як, наприклад, має місце а R b, але відсутне b R а;[br]г) не антисиметричне, оскільки виконуеться, наприклад а R с, та с R а;[br]д) не транзетивно, так як, наприклад має а R b та b R d, але відвутне а R d.

Information: Приклад 2