Inversió d'un segment en 3D amb l'eina

Autor:
Bernat

Donats el centre i el radi de l'esfera d'inversió:

Donats el centre i un punt de l'esfera d'inversió:

Podem construir la figura obtinguda per inversió de les arestes d'un tetraedre, per exemple, però la construcció es desmanega en quant movem algun punt o, fins i tot, ho volem desar!
Podem construir la figura obtinguda per inversió de les arestes d'un tetraedre, per exemple, però la construcció es desmanega en quant movem algun punt o, fins i tot, ho volem desar!