Representació de funcions senzilles

Petita aplicació que explica com dibuixar funcions simples. Podeu introduir diferents valors d'x per calcular les coordenades dels punts, i veure com es representen. Finalment veureu com unint aquests punts obtenim la gràfica corresponent a la funció que es proposava.