Repetyrorium - Funkcje trygonometryczne - wykres sinusa

Wykres [math]f(x)=a\sin(bx)[/math]