ישרים במעגל

material.authors
nurit hadas
בפעילות זו תבדקו קשרים בין אורכי קטעים הנוצרים בתוך מעגל ומחוצה לו ותוכיחו את ממצאיכם
במעגל משורטטים שני מיתרים נחתכים א. גררו את הנקודה ובדקו אם, ואם כן כיצד, משתנות המכפלות של אורכי הקטעים הנוצרים על המיתרים ( ו ) והוכיחו גררו את ו . מה תוכלו לומר על המכפלות? חברו את ואת והוכיחו את הממצאים ב. גררו את מחוץ למעגל האם המכפלות עדיין שוות? השתמשו בהוכחה שרשמתם ובדקו אם היא עדיין תקפה ג. גררו את הנקודה כך ש כמעט ישיק למעגל האם המכפלות עדיין שוות? הסבירו עברו לפעילות "ישרים במעגל 2"