Paradox L. Carrolla 3 - trojice (5,8,13) + (8/fi,8,8fi)

5, 8, 13 jsou členy Fibonacciho posloupnosti. Pro členy Fibonacciho posloupnosti (1,1,2,3,5,8,13...) platí: Zde . Proto v obdélníku 1 čtvereček přebývá. Rozdělíme-li ale čtverec v poměru zlatého řezu, "paradox" je odstraněn a plocha obdélníka je přesně rovna ploše čtverce. (Viz jezdec) Paradox Lewise Carrolla 1 - trojice (5,8,13) http://tube.geogebra.org/student/b77140#material/777859 Paradox Lewise Carrolla 2 - trojice (3,5,8)http://tube.geogebra.org/student/b77140#material/785909