Inequació. Desigualtat entre dos polinomis

Tema/es:
Arrels
Els valors numèrics a, b i c són els coeficients del polinomi. f(x) Els valors numèrics d, e i f són els coeficients del polinomi. g(x) Per cada valor d'x el punt F és un punt sobre la gràfica de f(x) i G és el punt sobre la gràfica de g(x), Es poden calcular els punts de tall, on F=G i es verifica que f(x)=g(x) En verd apareixeran els valors d'x pels quals F queda per dalt de G i per tant són solució de la inequació f(x)>g(x) i En roig apareixeran els valors d'x pels quals F queda per baix de G i per tant són solució de la inequació f(x) <g(x)
Modifiqueu els polinomis amb la introducció dels coeficients mitjançant els punts lliscants.[/list]