Własności trójkatów

Własności trójkątów- trójkąt dowolny
Własnosci trójkątów- trójkąt równoboczny

2_1 kąt wpisany środkowy autor Agata Matuszczak

Autorem apletu jest pani Agata Matuszczak, aplet z Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących w zakresie podstawowym, "Nakładki dla uczniów ze SPE" https://www.geogebra.org/material/show/id/44123

4_11_2016_Odkrywamy własności kątów przy prostych równoległych

4_11_2016_Odkrywamy własności kątów przy prostych równoległych

Klocki REKO i siatki sześcianu

Pracujemy z klockami REKO

"Księżyce " i inne pola.

Księzyce i inne pola.

Alicja Hanc

Alicja Hanc

Information