Regresjon bremselengde bil

Du skal finne ein funksjon som passar med punkta i regnearket. Bruk verktøya for regresjon regresjon.

Du skal prøve hvilken av følgande funksjonar som passar best til dei data som her sett inn: lineær regresjon, polynomregresjon, eksponentiell regresjon og potensregresjon. Kommenter kor godt kvar av regresjonane passar. Lever svar på itsl.