Sangaku d'optimització en el santuari Sumiyoshi d'Osaka

Tema/es:
Geometria
Problema d'optimització. Referenciat en el Juntendo Sanpu, 1873, com extret d'un sangaku penjat el 1846 en el santuari Sumiyoshi d'Osaka.
  • Considerem dos quadrats iguals de costat a=AB. El de la dreta està fix. El de l'esquerra es mou amb un vèrtex X que llisca sobre un costat vertical de l'altre i el vèrtex adjacent L, sobre la prolongació del costat horitzontal del primer. En el trapezi rectangle de la figura, trobeu el valor màxim del costat vertical esquerre RH. Una extensió del problema consisteix en el càlcul de la relació AB/AX, quan esdevé el màxim anterior
Paràmetres: Els punts verds