Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Kótované promítání - zobrazení čtverce

PŘÍKLAD: V kótovaném promítání zobrazte čtverec ABCD ležící v rovině ρ=(-6;6;4), je-li A=[-2;1;?], B=[0;5;?], z_C<z_B. Poznámka: Nejprve otočíme rovinu ρ čtverce ABCD do průmětny. Zde čtverec sestrojíme ve skutečné velikosti. Potom sestrojíme kótované průměty jeho zbývajících vrcholů. Využíváme osovou afinitu s osou ve stopě roviny mezi kótovanými průměty jejích bodů a otočenými body roviny. Můžeme rovněž uplatnit skutečnost, že rovnoběžnost se v osové afinitě zachovává.