Fig 021

Polígon no convex. Una recta només pot tallar en dos punts un polígon convex.