Trigonometrik Fonksiyon Grafikleri

Aşağıdaki y=f(x)=a.sin(bx+c)+d ve y=f(x)=a.cos(bx+c)+d biçimindeki fonksiyonların grafiklerinin a,b,c,d sürgülerinin oynanmasıyla değişimlerini inceleyelim.
Görevler: • y=f(x)=a.sin(bx+c)+d fonksiyonunda a,b,c,d nın değişmesi ile fonksiyon nasıl değişmektedir yorumlayınız. • a,b,c,d nın pozitif ve negatif değerleri için fonksiyon nasıl değişmektedir. • y=f(x)=a.cos(bx+c)+d fonksiyonunda a,b,c,d nın değişmesi ile fonksiyon nasıl değişmektedir yorumlayınız. • a,b,c,d nın pozitif ve negatif değerleri için fonksiyon nasıl değişmektedir. Sorular: Aşağıdaki trigonometrik fonksiyonların grafiklerini çizelim ve değişimlerini yorumlayalım. 1. y=f(x)=5sinx 2. y=f(x)=cos4x 3. y=f(x)=sin(x-45) 4. y=f(x)=3sin(2x+30)+3 5. y=f(x)=-2cos(3x-45)-1