ריבוי השורש של הפולינום

א. שנו את הפרמטר a, המקדם של הפולינום. כיצד הוא משפיע על התנהגות הפונקציה? הבחינו בין ערכים חיוביים ושליליים. ב. שנו את מעלת החזקה n, ריבוי השורש x=1. במה דומה ובמה שונה גרף הפונקציה עם השינוי ? ג. תארו כיצד משתנה התנהגות הפונקציה סביב השורש x=1 כאשר n אי זוגי. ד. תארו כיצד משתנה התנהגות הפונקציה סביב השורש x=1 כאשר n זוגי. המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, נוצר באמצעות GeoGebra‏