Equació de la mediatriu d'un segment

Troba l'equació de la recta mediatriu del segment d'extrems A(-1,2) i B(3,1).
El segment AB forma el vector La recta mediatriu que anomenam r, tindrà com a vector director , el vector normal a . La mediatriu ha de passar pel punt mitjà de AB, M = (A+B)/2 =(1,3/2) L'equació de la mediatriu (en paramètriques) és: x = 1 + t·1 y = 3/2 + t·4 Canviau la recta r i el punt A i feis unes quantes activitats semblants.