Tilastotieteen käsitteet

Selitä moodin käsite.
Mediaani on
Määritä keskiarvo ja keskihajonta.

Information: Tilastotieteen käsitteet