Duplicació del cub

Tema:
Cub
Aquest mètode, atribuït a Menecmo (s. IV aC), consisteix en plantejar unes proporcions de triangles semblants que porten a resoldre un sistema d'equacions. La solució d'aquest sistema és la intersecció de dues còniques. Moveu el punt lliscant a i obtindreu diferents valors inicials de l'aresta del primer cub. Compareu els volums dels dos cubs.