Model sterowania zapasami z ciągłą kontrolą poziomu

Model sterowania zapasami z ciągłą kontrolą poziomu zapasów. Wizualizacja poziomu zapasu w czasie, przy założeniu, że popyt jest stały w każdym okresie. Celem jest określenie ekonomicznej wielkości zamówienia, gwarantującej minimalne łączne koszty magazynowania zapasów i składania zamówień.