Meetkundige betekenis van een determinant van orde 2

Onderwerp:
Parallellogram
In deze applet zie je hoe eenvoudig het is om de oppervlakte van een parallellogram, opgespannen door 2 vectoren, te berekenen dankzij determinanten. Dit principe is te veralgemenen tot het berekenen van de inhoud van een parallellepipedum, opgespannen door 3 vectoren in de ruimte. Dan hoef je enkel een determinant van orde 3 te berekenen.
GeeHaa 2013