Kvadratisk funksjon

Kvadratisk funksjon: Forklar kva som skjer når du endrar på verdiane til variablane a, b og c.