Multiplikation av bråk

Undersök vad som händer i figuren när du förändrar värdet på bråkens täljare och nämnare med hjälp av glidarna. Försök hitta en regel för hur man går tillväga för att multiplicera två bråktal.

Information: Multiplikation av bråk