Tehtävän 1 ratkaisu

Ensimmäisen asteen polynomifunktio
Laske suorien väliin jäävän alueen (kolmio) pinta-ala.

Information: Tehtävän 1 ratkaisu