Odchylka přímky od průmětny

Information: Odchylka přímky od průmětny