Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

vlakvullende regelmatige veelhoeken

Selecteer een regelmatige veelhoek met de linkse schuifknop. Roteer de veelhoek en kijk of je congruente veelhoeken aaneensluitend rond een centraal punt kunt centreren. Met welke veelhoeken kan het en met welke niet?