Celsius en Fahrenheit

Gebruik de schuifknop om de temperatuur in Celsius te varieren, lees dan de verticale waarde af in Fahrenheit.