Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Cvičení: Obecná rovnice přímky

V appletu je vyřešena úloha c).
V appletu je vyřešena úloha c).
Přímka Toolbar Image je reprezentována v algebraickém okně obecnou rovnicí, směrnicovém tvaru nebo parametricky. Pravou myší vyvoláte aktuální nabídku, v níž můžete mezi jednotlivými reprezentacemi přepínat. Kroužek v levém sloupci je přepínač pro zobrazení/skrytí objektu. Objekty v nákresně můžete posunovat Toolbar Image, zvětšovat Toolbar Imagei zmenšovat Toolbar Image přímými nástroji nebo myší.

Řešení

Řešení
V appletu je vyřešena úloha c).