APROXIMACIÓ DE PI MITJANÇANT POLÍGONS INSCRITS

En aquesta animació, anem a calcular sucessives aproximacions de la longitud i l'àrea d'una circumferència mitjançant polígons inscrits a ella. Com que el nombre  és 1) la relació entre la longitud d'una circumferència qualsevol i el seu diàmetre; i 2) la relació entre l'àrea d'una circumferència qualsevol i el quadrat del seu radi, cadascuna d'aquestes aproximacions, ens donarà, a la seva vegada, una del nombre . Augmentant el nombre de costats del polígon, obtindrem cada vegada millors aproximacions de la longitud, l'àrea i el nombre . A més comprovarem si aquestes aproximacions dependen o no del radi de la circumferència. Què en penses?