Izazov - nacrtati spojnice jednom naredbom

Uputa

U apletu su već dani množitelj m i broj točaka n, kao i same točke. Točke su elementi liste v. Nad elementima liste ne može se koristiti klasične GeoGebrine alate iz alatne trake, jer se ne može odabrati pojedinačnu točku. Ali može se rabiti naredbe, u ovom slučaju naredba:

Dužina(točka, točka).

Točku se zadaje naredbom

Element(lista, broj)

Tako će naredba

Dužina(Element(v, 1), Element(v, 4))

spojiti prvu i četvrtu točku liste v. Probajte upisati tu naredbu u gornji aplet. Naredba Niz( ) omogućuje crtanje svih dužina odjednom, međutim pojavljuje se problem što umnožak dvaju brojeva može veći od broja točaka. Na primjer ako je m=2, broj elemenata liste n=10, umnožak 2*7=14 veći je od broja elemenata liste. Prebrojavanjem u drugom namotaju dovodi nas do točke pridružene broju 4. Do istog nas rezultata dovodi i naredba

OstatakDijeljenja(broj djeljenik, broj djelitelj), odnosno OstatakDijeljenja(2*7, 10).

Ugnjezdimo li sve to u naredbu Niz to bi izgledalo ovako:

Niz(Dužina(Element(v, k), Element(v, OstatakDijeljenja(k m, n))), k, 1, n)