Trajectòries i cercles

Tema:
Cercle

Parametritzacions simples de cercles a diferent velocitat angular

Si (r,) són coordenades polars, la velocitat angular és a) i b) constant c)

Parametrització racional

Aquesta parametrització recorre tot el cercle, excepte un punt, en temps t de -infinit a infinit. La rapidesa és v = .
Podeu trobar més exemples al llibres de MxM (Marta Pellicer)