Poble Lineal 2

Quina diferència veus respecte al primer Poble Lineal? Abans de començar, fes un conjectura a on creus que hauríem de posar els bombers per minimitzar la distància total als bombers. Explica amb raonaments la teva conjectura amb paraules. Ara cerca la posició a on posar els bombers que minimitza la distància total als bombers. Distància Total Mínima = Posició = ( , ) Fes una conjectura perquè la teva resposta és diferent al Poble Lineal 1. Troba la posició que minimitza la distància màxima als bombers de qualsevol casa, i explica com podries trobar aquesta posició per qualsevol poble lineal