Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

afgeleide functie

Versleep het paarse punt in het linkse tekenvenster. Volg in het rechtse tekenvenster het spoor van de rico van de raaklijn.

begrip afgeleide functie

Je merkt dat er voor de functie f(x) = x2 een verband bestaat tussen de x-waarden en hun afgeleide. Dit verband vinden we als f ' (x) = 2x. De functie f ' (x) = 2x noem je de afgeleide functie van f (x) = x2.