Google Клас
GeoGebraGeoGebra Клас

Множення натуральних чисел

Роздивіться геометричну інтерпретацію множення натуральних чисел

Запишіть, що є геометричною інтерпретацією добутку натуральних чисел