Parallelle og vinkelrette linjer i koordinatplanet

Fremgangsmåte

1. Toolbar ImageBruk linje-verktøy for å konstruere en linje
2.Toolbar ImageBruk parallell linje verktøy for å konstruere en linje som er parallell til linjen som du nettopp konstruerte i (1).
3.Toolbar ImageBruk stigningstall verktøy for å måle og vise stigningstallet til begge linsjene.
4. Toolbar ImageVeg the flytt verktøyet. Flytt en (eller flere) av disse punktene rundt.
Du kan gjøre disse instruksene i vinduet under

2) Tenk over hvordan disse linjene oppfører seg og svar på spørsmålene under:

a) Hvilke egenskaper har stigningstallene til de to rette linjene som du har tegnet i koordinatsystemet?

Mer om stigningstall.

Hvis stgningstallet er null, da ...

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Check my answer (3)