Проба

Автор:
Тетяна
Введіть в поля значення a, b, c коефіцієнтів нашої функції та визначить залежність форми її від їх зміни. Напишіть її назву.