Linjära olikheter - grafisk lösning

Författare/skapare:
Mathias Börjesson, Tim Brzezinski
Område(n):
Olikheter
Instruktioner: 1) Den linjära olikheten visas uppe till höger. 2) Flytta de två blå punkterna så att linjen stämmer överens med olikheten, glöm heller inte att justera de två glidarna i mitten till höger. 3) Välj "Kontrollera uppgiften" för att se om du har gjort rätt. Om du har rätt så kommer följande text att visas "Rätt!!!"". Om du gjort fel visas texten "Fel. Försök igen!". 4) Repetera steg (1) - (3) till det att du fått ett humm om hur det fungerar.