Afgeleide functie van f(x)=0,5x²

Onderwerp:
Afgeleide
Versleep het rode punt A om te zien hoe de afgeleide van f in A wijzigt. Het punt B heeft dezelfde x-coördinaat als A, maar heeft als y-coördinaat de afgeleide van f in A. Wanneer je het spoor aanzet en dan A versleept, wordt de afgeleide functie van f getekend. Het spoor terug wissen kan met CTRL+F.