נפח גוף סיבוב של פונקציה לינארית עם שיפוע

Author:
Igal.Sapir
יישומון ישן יותר שאין בו את היכולות המתקדמות של הסיבוב אבל הוא מדגים איך y=ax+b הופך לחרוט או חרוט חתוך. ניתן להראות שזה תואם את הנוסחה הידועה לנו של נפח חרוט.