TRIKOTNIK V PRAVOKOTNEM KOORDINATNEM SISTEMU

Ploščina in orientacija trikotnika.
Premakni točke A, B in C.

Information: TRIKOTNIK V PRAVOKOTNEM KOORDINATNEM SISTEMU